Wie zijn wij

Berghman Ine / Casier Cindy

Wij zijn Ine Berghman en Cindy Casier, vroedvrouwen, afgestudeerd in juni 2018 aan Hoge school VIVES te Kortrijk.

Naar aanleiding van onze bachelorproef werkten we deze website uit. Doorheen onze stages en in onze persoonlijke omgeving kwamen we regelmatig in contact met koppels die geconfronteerd worden met een afwijkend resultaat na prenatale testen. Aan de hand van een grondige literatuurstudie, werd de informatiebehoefte van koppels in dergelijke situaties nagegaan.

Het ouderpaar wordt overladen met informatie, wat teveel kan zijn om in één keer te verwerken op het moment zelf. Uit onderzoek blijkt dat er dan thuis via het internet verder gezocht wordt naar de info die volgens hen ontbreekt. Op deze manier kunnen de ouders antwoorden vinden en deze ook op hun eigen tempo verwerken. Door middel van een website met relevante informatie willen we tegemoet komen aan deze informatienood.

We hopen dat deze website een antwoord kan bieden op de vele vragen van ouders die geconfronteerd worden met een afwijkend resultaat na prenatale testen.

Terug naar hoofdpagina