Echografie

Via echografische beelden wordt er meer informatie verkregen over de baby, het vruchtwater, de moederkoek en de baarmoederhals.
In elk trimester van de zwangerschap wordt minimum één echografie uitgevoerd.

1e trimester echografie

De eerste trimester echografie is de belangrijkste echo die uitgevoerd wordt tijdens de zwangerschap. Hierbij controleert men of er hartactiviteit aanwezig is bij de vrucht en wordt de bevallingsdatum berekend. Er wordt ook gekeken hoeveel vruchtjes er in de baarmoeder aanwezig zijn.

In de periode van 11w 3d tot 13w 6d wordt de nekplooimeting uitgevoerd. Via echografie wordt t.h.v. de nek de dikte van de huid en onderliggende weefsels gemeten. De normaalwaarden voor deze zone liggen tussen de 1 en de 3mm. Een verdikte nekplooi geeft in de meeste gevallen aan dat er op chromosomaal vlak een afwijking is.

Er worden nog enkele zaken extra gecontroleerd. In het gezicht wordt er nagegaan of het neusbot al of niet aanwezig is en wordt gekeken of het profiel van het gelaat al of niet afgeplat is. Er wordt nagekeken of de bloeddoorstroming in de ductus venosus normaal verloopt. De ductus venosus is een bloedvat waar de grote navelstrengader in uitmondt. Deze zorgt ervoor dat het bloed van de lever naar het hart wordt geleid. Na de geboorte wordt de navelstreng afgeklemd en op dat moment zal de ductus venosus sluiten. Ten slotte wordt ook de tricuspidalisklep gecontroleerd op lekkage, deze klep maakt de bloeddoorstroming van de rechterboezem naar de rechterkamer mogelijk.

Bouw van het normale hart

© AZ Sint-Lucas

Samen met de 1e trimester echografie, kan ook de NIPT uitgevoerd worden (zie NIPT).

2de trimester echografie

In het tweede trimester wordt de echo uitgevoerd tussen 18 en 22 weken zwangerschap waarbij eventuele lichamelijke afwijkingen worden opgespoord. De verschillende vlakken van het lichaam van de baby worden gecontroleerd zoals het hoofd, gezicht, skelet, organen, enz.
Men kan op deze manier tot +/- 92 % van de lichamelijke afwijkingen opsporen. De afwijkingen die later ontstaan of die echografisch niet zichtbaar zijn behoren tot de andere 8%.

3de trimester echografie

Tijdens de derde trimester echo worden volgende zaken bekeken:

  • De groei van de baby, is de baby groot genoeg in vergelijking met het aantal weken zwangerschap?
  • De ligging van de baby in de baarmoeder.
  • De plaats van de moederkoek.

Deze punten kunnen al een indicatie geven over hoe de bevalling zal verlopen.

Ook het welzijn van de baby wordt nagegaan, geeft de baby aan dat hij/zij zich nog goed voelt in de baarmoeder? zijn het hartritme en de bewegingen in orde?

Tenslotte wordt er gecontroleerd hoeveel vruchtwater er is. Bij voldoende vruchtwater kan men er vanuit gaan dat de slikfunctie en het urinewegstelsel van de baby goed werken.

Terug naar hoofdpagina