Testen tijdens de zwangerschap

Elke zwangere vrouw krijgt de kans om prenatale screening te laten uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van echografieën die op verschillende tijdstippen doorheen de zwangerschap uitgevoerd worden met daarbij aansluitend de NIPT of de combinatietest.
Wanneer deze testen een afwijkend resultaat geven kan men overgaan tot diagnostische testen en wordt er gekozen voor een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.