Interessante boeken

In de literatuur zijn er verschillende boeken te vinden die een hulp kunnen bieden wanneer er nood is aan informatie over rouwen. Er zijn ook boeken beschikbaar geschreven door lotgenoten over hoe zij omgaan met het verlies van een kind. Wanneer de wens er is voor een nieuwe zwangerschap kunnen veel vragen rijzen, in de literatuur is daarover een goed boek verschenen. En ook voor de kinderen binnen het gezin of in de familie zijn er mooie boeken te verkrijgen die de situatie schetsen op een kinderlijke, begrijpelijke manier.