Congenitale hartafwijkingen

De meeste congenitale hartafwijkingen worden tijdens de zwangerschap opgemerkt wanneer men een echografie uitvoert tijdens het eerste trimester. Toch wordt er aangeraden om bij sommige hartafwijkingen een gespecialiseerd echografisch onderzoek uit te voeren.

In dit onderdeel worden de belangrijkste aangeboren hartafwijkingen opgesomd en uitgelegd, nl. atriumseptumdefect, ventrikelseptumdefect, tetralogie van Fallot en transpositie van de grote vaten. Om deze beter te kunnen begrijpen schetsen we eerst de normale werking van het hart aan de hand van een video: