Tastbare herinneringen

Na de bevalling is het enorm aangewezen om zoveel mogelijk tastbare herinneringen van de baby vast te leggen. Deze herinneringen zullen later een grote steun betekenen.
In de meeste ziekenhuizen wordt standaard een foto genomen van de baby en worden er hand- en voetafdrukken met inkt op een kaartje gedrukt.

Wanneer de zwangerschap al wat verder gevorderd was en de baby verzorgd kan worden, kunnen ook de ouders betrokken worden in de zorgen van de baby wanneer ze dit emotioneel aankunnen. Ze kunnen zelf de baby wassen, kleertjes aandoen, inbakeren in een doek. Van dit moment kan gebruik gemaakt worden om foto’s te nemen.

Foto’s zijn een belangrijk deel in het rouw- en verwerkingsproces, om het even op welk tijdstip de zwangerschap werd onderbroken. Deze foto’s kunnen genomen worden door de vroedvrouw of door de organisatie ‘Boven de Wolken’. Wanneer er al kinderen zijn binnen het gezin, kunnen zij ook deelnemen aan dit moment.

Ook het verzamelen van het eventuele navelklemmetje, een naamplaatje en een haarlokje van de baby kunnen goeie tastbare herinneringen zijn.

Terug naar hoofdpagina