Verloop van de afbreking

Uit ervaring opgedaan tijdens onze stages en door de info die we kregen van ouders die een zwangerschapsafbreking doormaakten, weten we dat elk ziekenhuis een eigen verloop heeft ontwikkeld. De aanpak en begeleiding zal dus per ziekenhuis variëren.

De info die we hier geven is gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijke studies.

De eerste fase in het verloop van de afbreking is het moment waarop de opname van de moeder gebeurt. Vervolgens komt de arbeid en bevalling aan bod, waarna de periode van het kraambed verder toegelicht wordt. Als laatste wordt er informatie gegeven over het ontslag en de nacontrole.