NIPT

De NIPT of de Niet-Invasieve Prenatale Test is een zeer betrouwbare screeningstest. Hierbij wordt het erfelijk materiaal van de baby gemeten die via de placenta in het bloed van de moeder terecht komt. Deze screening kan uitgevoerd worden vanaf de 10de zwangerschapsweek. De meting gebeurt via een bloedafname.

Er wordt nagegaan of er een verhoogd risico aanwezig is op trisomie 21, trisomie 18 en trisomie 13, maar ook alle andere chromosomen worden gecontroleerd. Daarnaast wordt het DNA van de moeder ook geanalyseerd op mogelijke afwijkingen. Wanneer dit het geval blijkt te zijn, dan wordt dit resultaat meegedeeld.
Wordt er een afwijking gevonden op een ander chromosoom, dan wordt een invasieve of diagnostische test aangeraden. (zie prenatale diagnostiek)

De NIPT heeft als voordelen dat er geen risico is op een miskraam en er geen risico’s zijn voor moeder en kind. De resultaten van de test zijn gekend na 1 week.

De betrouwbaarheid van deze test kan in twijfel getrokken worden als het om een meerlingzwangerschap gaat.

De NIPT is, in geval van stamceltherapie, voorafgaande bloedtransfusies, immuuntherapie of transplantatie bij de moeder en genetische afwijkingen in DNA van de moeder en/of de vader, niet mogelijk.

Naar gevoeligheid van de test toe, ziet men, indien de test een verhoogd risico op trisomie 21 aantoont, er nog 1 kans op 100  bestaat dat de baby de afwijking niet heeft. De sensitiviteit van deze test ligt heel hoog, dwz. dat 99% van de kinderen met trisomie 21 op deze manier worden opgespoord.

Sinds 1 juli 2017 wordt de NIPT volledig door het ziekenfonds terugbetaald. De patiënt betaalt enkel het remgeld, en dat bedraagt €8,68. De consultatiekosten en kosten voor de eerste trimester echografie worden daarbij ook nog in rekening gebracht.

Terug naar hoofdpagina