Met medicatie

Deze methode kan gebruikt worden in eender welke fase van de zwangerschap.

Bij een zwangerschap van minder dan 14 weken wordt een eerste pil, Mifepristone, ingenomen in het ziekenhuis, waarna de vrouw terug naar huis mag. Na 1 à 2 dagen wordt het tweede deel van de medicatie, Misoprostol ingenomen en blijft de vrouw 3-4 uren in het ziekenhuis omdat een goede opvolging noodzakelijk is.

Bij een zwangerschapstermijn vanaf 14 weken gebeurt de afbreking in de vorm van een medisch begeleide bevalling in het ziekenhuis. Op de vooravond van de interruptie krijgt de vrouw de dosis Mifepristone. Na 36 uren, bij opname van de vrouw, wordt de dosis Misoprostol toegediend.

Mifepristone

Deze medicatie veroorzaakt de afbreking van de zwangerschap doordat het ervoor zorgt dat de baarmoederhals gaat verweken en het de afbraak van de binnenste laag van de baarmoederwand gaat opwekken.

Mifepristone wordt via de mond ingenomen. Dit geneesmiddel bereikt het maximale effect na 36-48uur. De pijnervaring verschilt van vrouw tot vrouw. Er kan ook bloedverlies optreden, de hoeveelheid hiervan varieert per persoon.

Misoprostol

Deze medicatie wordt gebruikt om de baarmoederhals verder uit te rijpen, het veroorzaakt ook samentrekkingen van de baarmoeder waardoor zo de vruchtzak samen met de baby wordt uitgestoten.
Misoprostol kan zowel via de mond, onder de tong, via de vaginale weg of rectaal toegediend worden. Meestal wordt de vaginale weg gekozen.

Hoe verder in de zwangerschap, hoe lager de nodige dosis Misoprostol om weeën uit te lokken. In combinatie met Mifepristone duurt de gemiddelde tijd voor het uitstoten van de vruchtzak met de baby zes uur. Het bloedverlies die hiermee gepaard gaat is meer dan bij een menstruatie en men houdt er ook best rekening mee dat er in het bloedverlies stolsels kunnen voorkomen. Het bloedverlies kan gemiddeld 10 dagen blijven aanhouden.

Nevenwerkingen

De meest voorkomende nevenwerking is het optreden van krampen in de onderbuik en bloedverlies.
In mindere mate komt misselijkheid, braken, rillingen, temperatuursverhogingen en diarree voor.

Normaal verdwijnen deze nevenwerkingen enkele uren nadat Misoprostol werd toegediend.
Door het innemen van Misoprostol via vaginale weg wordt de kans op nevenwerkingen serieus verminderd.

Complicaties

Er is gevaar voor infectie, daarom is het aangewezen om de huisarts of het ziekenhuis te verwittigen bij het optreden van koorts na de ingreep.

Bij vrouwen ouder dan 40 jaar kan het gebeuren dat er een onvolledige abortus plaatsvindt doordat de moederkoek niet uitgestoten wordt. In deze situatie moet een curettage (zie operatief) gebeuren.

Bij vrouwen met een verhoogd bloedverlies wordt geopteerd voor een observatie-opname.

Terug naar hoofdpagina